Joya Bayuk
@joyabayuk

Sycamore, Alabama
msudenver.edu